Policy

KVALITET

Tumba Byggtjänst skall ha bästa möjliga kvalitet i sitt utförande genom att:

 • Leverera rätt produkt
 • Värna om kundens önskemål
 • Ha stolthet över det vi gör
 • Att veta varför vi producerar produkten
 • Att se ett eller flera steg framåt
 • Att visa respekt och lojalitet gentemot kund och Tumba Byggtjänst AB

MILJÖ

Tumba Byggtjänst skall värna om miljön genom att:

 • Att verka för en god hushållning av naturens resurser samt att aktivt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan
 • Ha fokus på miljö- och resursfrågor
 • Ha aktiva val av miljövänliga och kretsloppsanpassade material

ARBETSMILJÖ

Tumba Byggtjänst skall ha god arbetsmiljö genom att:

 • Ha rena arbetsplatser
 • Rätta arbetsverktyg och arbetsmetoder
 • Ej utsätta medarbetarna för risker
 • Ha god stämning och en positivt tänkande
 • Ha ett aktivt arbetsmiljöarbete
 • Genomföra 1:a hjälpen utbildning årligen
 • Motverka diskriminering och trakasserier av alla slag