Om oss

Tumba Byggtjänst AB utför bygguppdrag åt stat, kommun och företag, både som generalentreprenör och totalentreprenör. Sedan mitten av 1970-talet har vi satt vår prägel på sjukhus, kontor och skolor i Storstockholm. Inget uppdrag är för litet eller stort, men alla uppdrag utför vi med samma höga kvalitet.

Våra kompetenta medarbetare kan alla sin sak. På företaget finns erfarna och kunninga arbetschefer, arbetsledare och projektingenjörer. Men också skickliga snickare som brinner för hantverk. Vi ställer höga krav på våra leverantörer, underleverantörer och inte minst oss själva.

Det bästa vi vet är nöjda kunder. Och genom att erbjuda totallösningar där lyhördhet och anpassningsförmåga är självklara inslag, presenterar vi en helhet till kunder som kan lita på oss i alla lägen. Vårt mål är att alla våra kunder ska vara trygga med oss som leverantör genom hela byggprocessen.

Vi är vana vid att arbeta mitt i våra kunders verksamhet och under de speciella krav som dessa ställer. Det kan exempel vara att arbeta på vårdinrättningar där byggarbetet måste utföras så att vi skyddar patienter, personal och utrustning från buller och damm. Det kan också vara en sluten psykavdelning där våra medarbetare måste arbeta under speciella säkerhetskrav. Vi har ett nät av duktiga underentreprenörer och vi är kända för god kvalitet, bra arbetsmiljö och en attraktiv prisbild.