Organisation

Företagsledning

  • VD & Vice VD
  • Ledningsgruppen

Produktion

  • Arbetschefer
  • Platschefer
  • Arbetsledare
  • Kollektivanställda

Projektstöd / Administration / Ekonomi

  • Inköpsavdelningen
  • Projektingenjörer
  • Ekonomiavdelning
  • Administration