Policy för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö

Innehåller åtagande om att uppfylla krav om ständig förbättring samt åtagande om förebyggande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

 

KVALITET

Tumba Byggtjänst skall ha bästa möjliga kvalitet i sitt utförande genom att:

 • Leverera rätt produkt i rätt tid, till utsatt budget.
 • Värna om kundens önskemål
 • Veta varför vi producerar produkten
 • Se ett eller flera steg framåt
 • Visa respekt och lojalitet gentemot kund och Tumba Byggtjänst AB

 

MILJÖ

Tumba Byggtjänst skall värna om miljön genom att:

 • Verka för en god hushållning av naturens resurser och aktivt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan.
 • Ha aktiva val av miljövänliga och kretsloppsanpassade material.

 

ARBETSMILJÖ

Tumba Byggtjänst skall ha god arbetsmiljö genom att:

 • Ha rena arbetsplatser
 • Rätta arbetsverktyg och arbetsmetoder
 • Ej utsätta medarbetarna för risker
 • Ha god stämning och ett positivt tänkande
 • Ha ett aktivt arbetsmiljöarbete
 • Motverka diskriminering och trakasserier av alla slag